Vi förbättrar våra ekosystem genom bolag som löser globala utmaningar

We are now Loudspring. LOUD on First North Helsinki and LOUDS on First North Stockholm.
Our website hasn’t caught up yet but when it's ready, we look forward to seeing you at www.loudspring.earth

For now though, all information here is up to date.

Nyhetsvågor

Våra företag förändrar hur vi producerar och konsumerar energi och resurser globalt. Det är något att berätta om.

Vi tror på aktiv och öppen kommunikation och använder oss av nära nog alla media till vårt förfogande för att ge dig en bild av hur det går för oss även mellan våra finansiella rapporter.

2.63 €
-1.87%

OMX HELSINKI FIRST NORTH

49 331 459.7 €

Market capitalization of listed a shares,
(excluding non-listed k shares and outstanding options).

En bolagsportfölj i tillväxt

Vi är en börsnoterad accelerator med en portfölj av flera snabbt växande bolag på globala marknader. Vårt ägande i portföljbolagen varierar, men är typiskt kring 15 %.

Vi är engagerade i allt från styrelsearbete till kapitalanskaffning, börsintroduktioner och bolagsförsäljningar för att skapa mervärde till företagen och minska risken i vår portfölj.

Impact

Vi ser oss inte som framgångsrika om vi inte har en positiv påverkan på våra ekosystem så det är det viktigt för oss att börja mäta hur vi lyckas med det. Siffrorna är baserade på faktiska besparingar i koldioxidutsläpp och vattenanvändning under 2016 på grund av produkter och tjänster sålda av våra bolag.

Fantastiska idéer med kraft att växa

Vi vill ha idéer som utmanar och förändrar. Vi vet att effektiv användning av naturresurser är en absolut nödvändighet – något som gör det till en utmärkt investering och dessutom i de flesta fall med korta återbetalningstider.

Ny teknik, nya tjänstemodeller och tillgång till realtidsinformation ger oss nya möjligheter att använda begränsade naturresurser på effektivare sätt.

Investerare, entreprenörer, genomförare

Vi har framgångsrikt byggt företag både som entreprenörer och investerare i över 10 år. Vi har tillsammans rest mer än 180 miljoner EUR samt framgångsrikt genomfört försäljningar av våra företag. Men viktigast av allt – vi känner fortfarande av entreprenörsruset och arbetar hårt för att få saker gjorda.